Jak założyć niepubliczne przedszkole?

Nieustanny brak miejsc w przedszkolach spędza rodzicom sen z powiek. Choć wydawać by się mogło, że ich ilość jest i tak znacząca, w rezultacie niewystarczająca dla wszystkich zainteresowanych. Założenie zatem takiej placówki okazuje się być świetnym pomysłem na biznes. Przede wszystkim dochodowym, znajdującym wielu zainteresowanych.

Interesująca oferta

Niepubliczne przedszkole może być realizowane w formie punktu, gdzie zajęcia odbywają się przez cały czas trwania roku szkolnego lub w formie zespołu wychowania przedszkolnego, w którym lekcje odbywają się w wybrane dni tygodnia. Właściciel przedszkola nie musi posiadać wykształcenia pedagogicznego, niemniej jednak, jest ono wymagane od pracowników obiektu. Mając zamiar założyć taką działalność, warto pomyśleć o specjalizacji, czyli o czymś wyróżniającym placówkę na tle konkurencji. A możliwości w tym zakresie jest bez liku. Może to być niepubliczne przedszkole o profilu ekologicznym, w którym dzieci będą kształtowały się w duchu dbałości o środowisko naturalne, a także tanecznym, sportowym, językowym, a nawet informatycznym! Zanim jednak podjęta zostanie ostateczna decyzja, co do specjalizacji, warto zrobić rozeznanie na rynku, czy przypadkiem któraś z placówek nie posiada już czegoś podobnego w swojej ofercie.

niepubliczne przedszkole

Rejestracja

Osoby fizyczne i prawne mogą prowadzić publiczne, jak i niepubliczne przedszkola. Potrzebują w tym celu specjalnego zezwolenia od gminy właściwej z uwagi na miejsce prowadzenia działalności, a także wpisu do ewidencji. Rejestracja jest darmowa i wymaga złożenia wniosku CEIDG (drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście). Następnie, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności, konieczne jest złożenie w ZUS-ie formularza ZUS ZUA (do ubezpieczenia zdrowotnego) lub ZUS ZZA (do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego). Jeśli na terenie niepublicznego przedszkola będą odtwarzane pliki filmowe lub muzyczne, dodatkowo konieczne będzie wykupienie licencji. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wykorzystywana będzie muzyka z domeny publicznej.

Warunki lokalowe

Lokal musi charakteryzować się dobrym umiejscowieniem oraz spełnieniem wymogów socjalno-bytowych, sanitarnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Dla grupy przedszkolaków (od 3 do 5), pomieszczenie powinno mieć co najmniej 16 m2. W sytuacji, gdy czas sprawowania opieki nie przekracza 5 godzin, na każde dziecko powinny przypadać 2 m2. Powyżej 5 godzin – powierzchnia zwiększa się do 2,5 m2. Dodatkowo, niepubliczne przedszkole powinno zapewniać maluchom możliwość leżakowania. W tym celu niezbędne są leżaki i pościele. Uzupełnieniem warunków lokalowych jest dostęp do urządzeń sanitarnych oraz miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej.

niepubliczne przedszkole

Założenie i prowadzenie niepublicznego przedszkola to dobry pomysł na biznes, którego sukces jest uwarunkowany od atrakcyjnej oferty dydaktycznej, posiadanego lokalu i kapitału początkowego. To ciekawy sposób czerpania zysków zarówno dla osób, które wkraczają na rynek, jak również tych, którzy w branży dziecięcej i edukacyjnej posiadają już pewne zaplecze techniczne.