Przedszkole niepubliczne a państwowe – różnice

Publiczne, a może niepubliczne przedszkole? Ten dylemat każdego roku dotyczy tysiąca osób. Aby zatem ułatwić podjęcie ostatecznej decyzji, warto przybliżyć specyfikę obu tych obiektów. Wybór placówki jest bowiem niezwykle trudnym przedsięwzięciem. Zwłaszcza, że malec będzie uczęszczać do niej przez kilka lat swojego życia. A to okazuje się ważne nie tylko dla niego, ale również dla rodziców, którzy w trosce o jego prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo, pragną zapewnić mu jak najlepsze warunki. Zazwyczaj wydaje nam się, że wyłącznie placówki państwowe, finansowane z miejskiego budżetu mogą zagwarantować nie tylko lepszą ofertę dydaktyczną, ale również korzystniejszy sposób finansowania. Niepubliczne przedszkola – dla wielu – są zarezerwowane wyłącznie dla najbogatszych. Nie zawsze to myślenie spotyka się z wiernym odrealnieniem. Czym zatem różnią się te placówki?

niepubliczne przedszkole

Czym się różnią?

Podstawową różnicą jest wspomniany wcześniej sposób finansowania oraz prowadzenia obiektu. Publiczne realizowane są ze środków gminy lub samorządu, prywatne z kolei należą do firm, osób fizycznych, stowarzyszeń czy fundacji. W państwowych tylko przez 5 godzin dziennie realizowana jest podstawa programowa, gdyż na tyle mogą ją sfinansować gminy lub miasta. To niewątpliwie korzystne rozwiązanie dla tych rodziców, którzy mają możliwość odebrania malucha o godzinie 13.00, aby potem zawieźć je na zajęcia dodatkowe, w wybranym przez siebie miejscu. Niestety, mało jest takich osób. Dlatego niepubliczne przedszkola okazują się ciekawszym rozwiązaniem. Dziecko przebywając średnio 7-8 godzin w takiej placówce, ma zapewnioną zarówno realizację podstawy programowej, jak również zajęcia dodatkowe. To jeszcze nie koniec różnic. W obiektach prywatnych nie ma rejonizacji w zakresie przyjmowania dzieci. Nie ma także komitetu rodzicielskiego. A posiłki, jakie są podawane, zazwyczaj pochodzą od firm zewnętrznych, choć zdarzają się niepubliczne przedszkola, które posiadają wyodrębnione miejsce na kuchnię. Co więcej, funkcjonują także w wakacje, co bez wątpienia jest bardzo korzystne dla osób, które nie są w stanie zapewnić opieki maluchowi latem.

niepubliczne przedszkole

Opieka nad dziećmi

O ile kwestie finansowania i organizacji państwowych, jak i niepublicznych przedszkoli można ściśle wyodrębnić, o tyle trudniej jednoznacznie stwierdzić, czy różnice są zauważalne także w przypadku sposobu sprawowanej opieki. W tym zakresie dużo bowiem zależy od dyrektora i kadry pedagogicznej. Jeśli jednak na pierwszym miejscu stawiane są potrzeby podopiecznych, możemy być pewni, że placówka należycie pełni swoją rolę. Pomocna może być też wiedza i doświadczenia innych rodziców, którzy tę decyzję mają już za sobą, albowiem ich instrukcje mogą okazać się skarbnicą nieocenionej wiedzy. Nie bez znaczenia pozostaje w tym względzie fakt, że niepubliczne przedszkola podlegają kontroli Sanepidu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, zarówno jeśli chodzi o program nauczania, jak i kompetencje nauczycieli.